SAGENEALOGIE WEBBLAD

GGSA Wes-Gauteng tak

 

Welkom by die GGSA Wes-Gauteng

GSSA logoDie Wes-Gauteng tak is gedurende 2001 gestig om die gebied tussen Johannesburg en Krugersdorp, en omliggende streek, te bedien. Huidig bedien dit die hele Witwatersrand.

 

Vergaderings vind maandeliks plaas om 14:00 op die derde Saterdag by die NG Kerk Ontdekkerskruin, Phillipslaan, Ontdekkers. Tydens hierdie takbyeenkomste, bied genooide spesialiste onderwerpe van algemene genealogiese en geskiedkundige belang aan. Verversings word aangebied na voorleggings en bied sodoende lede die geleentheid om met ander lede te meng en om gemeenskaplike belange uit te ruil.

 

Vir verdere besonderhede omtrent die tak – sy aktiwiteite en lidmaatskap – skryf aan westgauteng@ggsa.info

 

Produkte

Wes-Gauteng tak bied drie besonderse produkte aan met die doel om genealo‘ bystand te bied in hulle navorsing. Klik hier vir meer inligting omtrent elk, en vir Ơn bestelvorm:

 

DVD016                     e-SAGI (Elektroniese SA Genealogiese Indeks)  

CD015                        Die Dagboek van ds Herman Frederik Schoon

(11 Oktober 1899-30 Junie 1902)

CD019                        A tribute to Mark Tapping