Agtergrond

SAgenealogie is 'n wêreldwye genealogiese gespreksgroep op die Internet met Afrikaans as voertaal. Dit bestaan tans uit amper 800 vriendelike en hulpvaardige genealoë van rondom die aardbol wat wissel van beginners tot gesoute en selfs professionele navorsers in sy geledere.

SAgenealogie is die skepping van Dennis Pretorius, 21.12.2003 na die heengaan van sy voorganger GenForum (21.6.1999 21.12.2003).

Doelstellings van die poslys

Die bevordering van Genealogie deur die bedryf van 'n Internet-gespreksgroep:
    • wat aan lede die geleentheid bied om ons genealogiese doelwitte te bereik
    • in 'n atmosfeer waar ons vriende kan maak en bly, en
    • waar ons ons kennis met mekaar kan deel om sodoende meer mense bloot te stel aan ons passie

Taalbeleid

Die voertaal van SAgenealogie is Afrikaans, met aanvaarding van aanhalings uit bronne in die oorspronklike taal. Lidmaatskap en bydraes word gemodereer deur die lysbestuur. Lidmaatskap word nie beperk tot 'n sekere groep gebaseer op taal, kultuur, geloof, herkoms of politieke affiliasies nie.

Lidmaatskap

Die lidmaatskap is beperk tot persone wat die doelstelllings onderskryf en onderneem om hulle te onderwerp aan die besluite van die bestuur. Die bestuur behou die reg voor om oor aansoeke tot lidmaatskap te besluit en om enige aansoek goed of af te keur sonder opgaaf van redes. Lidmaatskap is gratis.

Bestuur

Die bestuur sal bestaan uit die lyseienaar/s. Voorstelle vir addisionele bestuurslede kan deur enige bestaande lid van die poslys gemaak word en voorstelle sal deur die Bestuur oorweeg word. Indien die lyseienaar/s om watter rede ook al nie meer beskikbaar is nie, sal ‘n nuwe Lyseienaar aangewys word.

Deur aan te sluit by hierdie Internet-gespreksgroep onderneem die lid om hom/haar neer te lÍ by die Beleid van SAgenealogie soos hierbo uiteengesit Indien enige lid buite hierdie reŽls optree mag die lyseienaar/s sekere maatreŽls neem wat mag insluit dat die lid se e-posse gemonitor word met die OrdereŽls as maatstaf. Indien die oortreding voortduur sal die lid deur die lyseinaar/s aangespreek word en mag lidmaatskap van die poslys verbeur word.Om Aan te Sluit

Indien jy belang stel om by†SAgenealogie†aan te sluit, stuur 'n leŽ e-pos aan:

SAGenealogie+subscribe@groups.io.

SAgenealogie has Afrikaans as the discussion language, but accepts any quotes from sources in the original language. Any person is welcome to send enquiries in other languages directly to a member doing research on a specific surname or subject. Membership is moderated by the list management team. Membership is not limited to a specific group based on language, culture, beliefs, origin or political affiliation. General enquiries may be directed to:

sagenealogie@mweb.co.za.